Protected aspirants

Аспіранти Шаховської:

1.      Швороб Ірина Богданівна. Методи та засоби екстракції та аналізу слабоструктурованих текстових даних на основі документо-орієнтованого графа, 2018 р. http://lp.edu.ua/research/disscoun/d-3505205/shvorob-iryna-bogdanivna
2.      Болюбаш Юрій Ярославович. Методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів великих даних в системах територіального управління, 2017 р. http://lp.edu.ua/research/disscoun/d-3505205/bolyubash-yuriy-yaroslavovych
3.      Струбицький Ростислав Павлович. Методи та алгоритми побудови хмаркових сховищ даних у розподілених інформаційних системах, 2017 р
4.      Нога Роман Юрійович. Методи та засоби аналізу текстів публікацій для дослідження діяльності наукових шкіл, 2015 р
5.      Мельникова Наталія Іванівна. Методи та засоби призначення лікування на основі систем підтримки прийняття рішень, 2014 р
6.      Вовк Олена Борисівна. Методи та засоби підвищення життєздатності  веб-сайту як інформаційного продукту, 2013 р
7.      Пшеничний Олександр Юрійович. Математичне та програмне забезпечення виявлення кон’юнктивних асоціативних залежностей у реляційних базах даних, 2013 р.