Patents, Copyright

  1. А. с. С-1931 Комп’ютерна програма «Мовно-інформаційна система екстракції слабоструктурованих природомовних текстів» / Н. Б. Шаховська, І. Б. Швороб, Н. І. Мельникова, Ю. П. Кривенчук; заявн. Національний університет "Львівська політехніка"; Шаховська Н. Б.; Швороб І. Б.; Мельникова Н. І.; Кривенчук Ю. П.